sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Oficines del Servei

Servici Castelló

SEPAM - SC - CASTELLÓ

Telèfon: 964359890

Servici Morella

OFISAM de Morella

Telèfon: 964173172 / 964173194

Servici Traiguera

OFISAM de Traiguera

Telèfon: 964468000 / 964468130

Servici Benasal

OFISAM de Benassal

Telèfon: 964442000 / 964442130

Servici Onda

OFISAM d'Onda

Telèfon: 964770792 / 964770552

Servici Montanejos

OFISAM de Montanejos

Telèfon: 964 13 13 12

Servici Segorbe

OFISAM de Segorbe

Telèfon: 964256684

Noticias

21/09/2016

Dimarts passat 20 de setembre va donar començament, en les aules de formació de la Diputació Provincial de Castelló, el curs sobre l'elaboració de pressupostos, despeses amb finançament afectat i cost efectiu dels serveis.

05/08/2016

Al Portal de la Transparència del Govern d'Espanya , s'ha publicat la guia Bàsica elaborada per l'Oficina de la Transparència i Accés a la Informació del Ministeri de la Presidència (OTAI) a partir de l'experiència obtinguda després de la coordinació i supervisió de la tramitació de més de 3.500 sol·licituds d'accés a la informació pública en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat des de l'entrada en vigor de la LTAIBG el 10 de desembre de 2014.
La Guia té com a finalitat garantir l'augment de l'eficiència en els processos de tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació pública en l'àmbit d'aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i pot servir també com a referència per a la resta de les Administracions Públiques.

Ver publicació

01/08/2016

Nota aclaridora sobre l'entrada en vigor l'1 de Juliol de 2016 del Reglament eIDAS, Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014.