sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Oficines del Servei

Servici Castelló

SEPAM - SC - CASTELLÓ

Telèfon: 964359890

Servici Morella

OFISAM de Morella

Telèfon: 964173172 / 964173194

Servici Traiguera

OFISAM de Traiguera

Telèfon: 964468000 / 964468130

Servici Benasal

OFISAM de Benassal

Telèfon: 964442000 / 964442130

Servici Onda

OFISAM d'Onda

Telèfon: 964770792 / 964770552

Servici Montanejos

OFISAM de Montanejos

Telèfon: 964 13 13 12

Servici Segorbe

OFISAM de Segorbe

Telèfon: 964256684

Noticias

17/05/2018

El pròxim 23 de maig de 2018 es realitzarà una jornada de formació de la nova plataforma de *esPublico, que la Diputació Provincial de Castelló (a través del Servei d'Assessorament a Municipis SEPAM), posa a la disposició dels ajuntaments de la província, en la línia d'assessorament en la seua gestió Corporativa i d'Hisenda Local.

Els objectius són donar a conèixer als usuaris de esPublico dels ajuntaments cuales són els canvis principals per a optimitzar l'ús de li eina, mostrar com accedir a la informació, les noves funcionalitats de cerca, creació d'alertes, creació de nous usuaris i explicar les noves seccions i continguts.

La jornada es realitzarà en el Saló d'actes de Noves dependències, Avinguda Vall d'Uixó 25, 12003 CASTELLÓ en dos torns: el primer, de 9 h a 11h i el segon de 12 a 14 h.

17/05/2018

En el BOP d'avui es publica la Convocatòria i bases del Pla Provincial d'adequació dels sistemes d'informació de les Entitats Locals al ENS/RGPD que constitueix l'assistència de la Diputació Provincial (a través del Servei d'Assessorament a Municipis SEPAM), a les Entitats Locals de la Província de Castelló en els treballs d'adequació dels sistemes d'informació als requeriments de l'Esquema Nacional de Seguretat i del Reglament General de Protecció de Dades.

El Pla té com a destinatàries a totes les Entitats Locals de la província de Castelló la població oficial de la qual no supere els 20.000 habitants i serà sense cost per a elles, assumint-los la Diputació.

L'adhesió a aquest pla es podrà realitzar a través del tràmit electrònic disposat per a açò en la secció d'Assistència a Municipis del Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de la Diputació de Castelló (https://dipcas.sedelectronica.es) en el termini de 15 dies naturals a explicar des del següent al de la seua publicació en el BOP, és a dir, fins a l'1 de juny pròxim inclusivament.

L'abast de la gestió a càrrec de la Diputació serà el següent:
1. La Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s'indicaran, totes elles integrants de l'adequació dels sistemes d'informació de les Entitats Locals als requeriments de l'ENS i del RGPD.
2. La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les següents activitats:

17/05/2018

REAL DECRET 128/2018 - https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
Participació a:
- l'exercici del poder públic
- i en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques.