sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Accessibilitat

....

Política d'accessibilitat del portal del SEPAM

Aquest departament (SEPAM) és responsable de la gestió de continguts d'aquest portal, adoptarà totes les mesures necessàries perquè la informació continguda en aquest portal sigua accessible per a tots els usuaris; sense excloure a aquells amb qualsevol tipus de discapacitat o limitacions de tipus tecnològic.

Ambit d'aplicació

La totalitat del contingut és accessible i ha estat validat pel test d'Accessibilitat Web (TAW) en el seu nivell A i en la seva major part també és accessible per al nivell Doble A i triple A.
A causa del gran volum d'informació recollit en aquest portal, fins al moment, no ha estat possible adaptar la totalitat de les pàgines al nivell Doble/Triple A però estimem que es puga portar a terme a mitjà termini. No obstant això, el lloc Web ja incorpora elements d'accessibilitat en aquests dos nivells esmentats.

Marc legislatiu

En matèria d'accessibilitat, la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic establix que les Administracions públiques han d'adoptar les mesures necessàries perquè la informació disponible en les seves respectives pàgines d'Internet pugua ser accessible a persones amb discapacitat i d'edat avançada abans del 31 de desembre de 2005 .

Pautes a seguir

S'han pres diverses mesures per a fer el lloc Web més accessible, entre elles:
* Sistema de navegació simplificat.
* Text descriptiu en imatges i elements no textuals.
* Ajuda a la navegació amb l'opció de "Mapa web"

Dreceres de Teclat

La forma d'activar les dreceres de teclat depèn del navegador. Les més freqüents són:
* Internet Explorer: ALT + lletra + ENTER
* Netscape: ALT + lletra * Mozilla: ALT + lletra
* Opera: MAJÚSCULES + ESC + lletra

Grandària del text

Les grandàries de les fonts utilitzats són relatius; si el visitant prefereix una grandària major de text, podrà seleccionar-lo en el navegador i tota la composició de la pàgina s'adaptarà al nou format.

Enllaços i notícies

La majoria dels enllaços que el text dels quals no descriu completament la destinació tenen atributs title amb un aclariment. Quan és possible, els enllaços s'escriuen de manera que tinguen sentit fora de context. No existeixen pseudo-enllaços Javascript. Tots els enllaços poden seguir-se en qualsevol navegador, fins i tot si Javascript està deshabilitat.

Suggeriments

Si troba algun problema relacionat amb la navegació o visualització, li agrairíem que ens ho comunicara a través de la següent adreça de correu electrònic: sepam@dipcas.es