sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Informació Assistència de Antivirus

....

Gestor de Asistencias

La Secció d'Informàtica Municipal del SEPAM, des de l'any 2005, donada la criticidad del tema dels virus, s'encarrega de mantenir un determinat nombre de llicències de programari d'antivirus destinades als ordinadors de les EELL de la província.

El criteri seguit per a la instal·lació del programari d'antivirus ha sigut destinar-les als ordinadors d'Entitats Locals els usuaris de les quals utilitzen aplicacions allotjades en els servidors de la Diputació (Comptabilitat, Padró Municipal d'Habitants, Portal Web Municipal, etc) i als quals se'ls presta suport i assistència informàtica des de la Secció d'Informàtica Municipal.

Entre els objectius perseguits amb aquesta actuació estan els següents:

- Dotar als ordinadors de les Entitats Locals la protecció suficient i les màximes mesures de seguretat per al correcte funcionament de les aplicacions que els proporciona la Diputació.

- Aconseguir dinamitzar i conscienciar sobre la importància de l'ús de programari d'antivirus i spyware.

- Proporcionar suport especialitzat en mesures de seguretat davant qualsevol amenaça o intrusió.

- Homogeneïtzar l'ús d'un mateix programari d'antivirus per aquells usuaris d'ajuntaments de manera que es facilite la labor d'assistència tècnica des de la Secció d'Informàtica Municipal.

Sol·licitud de llicències

- Sol·licitud

Descàrregues del programari

- Antivirus PANDA
- PANDA Agent
- Utilitat per a obtindre direcció IP i nom d'ordinador a Windows

Contractació
- Plec de clàusules administratives
- Plec de prescripcions tècniques
- Adjudicació