sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència informàtica TIC

....

AL 2004 es crea la Secció d'Informàtica Municipal, emmarcada dintre del SEPAM, les funcions de la qual són l'assistència informàtica als òrgans polítics i personal administratiu de les les Entitats Locals de la província, especialment les de menor capacitat econòmica i de gestió .

Les modalitats d'assistència són: consultoria, assessorament, formació, etc. La forma de portar a terme aquesta assistència serà mitjançant: telèfon, desplaçaments, presencial, web informativa, correu electrònic, control remot, etc.

Les formes de prestar el servei són:
  • Directes (amb organització i mitjans propis de la Diputació )
  • Indirectes (mitjançant la planificació i supervisió d'actuacions amb organització i mitjans aliens a la Corporació )


Serveis

Entre les assistències més destacades estan:

Altres assistències