sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Certificats Digitals

....

Gestor de Asistencias

La Diputació de Castelló, gestiona en representació dels Ajuntaments els seus certificats de Seu Electrònica i de Segell d'Òrgan, així com aquells altres certificats de programari, necessaris per al correcte funcionament de la infraestructura d'aplicacions del CPD de la Diputació de Castelló.

En 2010 la Diputació de Castelló va sol·licitar una subvenció a la GVA per a l'adquisició de certificats digitals de Seu Electrònica i de Segell d'Òrgan per a les EELL de la província menors de 5.000 habitants, adherides al Conveni d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Actualment aquests certificats s'estan utilitzant en SITAE i en la plataforma Gestiona, la qual deriva del pla provincial de Modernització Administrativa dirigit a Entitats Locals de la província de menys de 5.000 habitants.

- Llistat de EELL adherides al Projecte
- - Llistat

Contractació - 2020:

- Plec de clàusules administratives
- Plec de prescripcions tècniques
- Adjudicació

Contractació - 2021-2023:
- Plec de clàusules administratives
- Plec de prescripcions tècniques
- Adjudicació
- Contracte