sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Jornades Informatives

....

2017 -

- Durant el mes de maig es van realitzar jornades de presentació dels nous portals web municipals en els diferents centres CEDEIXES de la província. Al juny i juliol es va dur a terme la formació en els citats centres.
- El dia 24 de novembre es va realitzar una jornada informativa, dirigida a secretaris, sobre Gestiona. En ella es van exposar les millores que es posaran en marxa en la plataforma Gestiona de cara al compliment normatiu de les Lleis 39/2015 i 40/2015.

2018 -

- El dia 28 de juny es va realitzar una jornada informativa, dirigida a secretaris, en la qual es va exposar, entre altres, l'estratègia d'actuació del projecte d'adequació de les lleis 39/2015 i 40/2015, per als anys 2018 i 2019.
- Durant el mes de juny i juliol de 2018 es van realitzar en el centre CEDEIXES de Vall d'Alba i en el centre de formació de la Diputació de Castelló, unes jornades sobre ENS i RGPD dirigides a personal de *EELL de major població (Benicàssim, Peníscola, Nules, Torreblanca i l'Alcora) a fi d'iniciar una experiència pilot que servira de referència per a la resta de EELL adherides al projecte.
- Ponència en l'esdeveniment organitzat per *ATIAL, el 18 de maig a València, sobre "L'Administració Electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

2019 -

- Ponència en el CNIS (Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics), el 26 de febrer de 2019, sobre la tramitació automatitzada 100% integrada amb les eines de l'AGE.
- El dia 11 d'abril es va realitzar una jornada informativa, dirigida a secretaris, en la qual es va exposar, entre altres, l'estratègia d'actuació del projecte d'adequació de les lleis 39/2015 i 40/2015, per a l'any 2019.

2020 -

- Assistència al CNIS (Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics), el 3 i 4 de març de 2020.