sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL -Plataforma d'Administració Electrònica

....

Gestor de Asistencias

El Pleno de l'Excma. Diputació Provincial, en sessió celebrada en data 24 de setembre de 2019, adopte l'aprovació de la convocatòria i bases del present Pla Provincial d'adhesió a la Plataforma d'Administració Electrònica de la Diputació Provincial de Castelló, per a les Entitats Locals de la província de menys de 20.000 habitants, OAL i Consorcis adscrits.

Convocatòria i bases - Adhesió al Plan

Llistat d'EELL adherides al projecte

Contratació (des de 1/10/2019 - ...)

Altes i baixes al Plan

TRÀMITS sobre SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU: