sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Històric de projectes

....
A continuació, en aquesta pàgina, anem deixant projectes que han segut part del conjunt de serveis del SEPAM-Diputació per a completar un històric de projectes.

ASSISTÈNCIA ECONÒMICA

Contractació serveis de manteniment i actualització 2017 (prorrogable a 2018):

Assistència a les entitats locals sobre gestió pressupostària i comptable (2015 / 2016)

Assistència Jurídica

Assistència a les EELL Eximides sobre Gestoria Laboral

Gali Padrón

- Legislació sobre PMH

Projecte OFISAM - Gestió documental

ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA

 
Pla de modernització administrativa

 

Projecte Web Municipal

Convocatòria i bases del projecte

- Convocatòria (2007)
- Decret d'adjudiació del mantenimento Portals Municipals (2016 - 2018)
- Pliec Administratiu (2016 - 2018)
- Pliec tècnic (2016 - 2018)

Adaptación a la normativa de Protección de Datos de carácter personal

- Instrucciones Generales
- Disposición general para aprobar por Alcaldía y publicar en BOP
- Documento de Seguridad del fichero 'Usuarios de internet'
- Ejemplo de notificación a la AGPD
- Modelo de solicitud de asistencia para notificación a la AGPD

Documentació tècnica de PWM 3.0

- Mapa mental Estructura de dades PWM 3.0
- Plantilles gràfiques PWM 3.0
- Especificacions del Repositori Central d'Informació R.C.I.

Legislación sobre protección de datos

- Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- R.D. 1720/2007 del 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Legislació Adicional

- Medides d'Impuls de la Societat de la Informació (LISI)
- Normativa de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana
- Recomanació de l'Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid sobre la publicació de dades personals a Internet
- Recomanació de l'Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid sobre serveis d'Administració Electrònica

- Memoria del Proyecto Web Municipal
- Ejemplo de sitios web realizados con Drupal

Plan Avanza

Pla de Modernització Administrativa

Seu Electrònica

App de les EELL adherides al Projecte Web Municipal

Pla d'Assistència en Esquema Nacional de Seguretat i Protecció de Dades

Contractació (des de 1/8/2018 - 2020)
- Plec de clàusules administratives
- Plec de prescripcions tècniques
- Adjudicació
- Contracte
- Decret de modificació
- Modificació contracte

Serveis

  • Programari d'ofimàtica i de gestió per l'Administració Local
  • Pla de Transparència
  • Modernització administrativa per a municipis fins 5.000 habitants
  • Modernització administrativa per a municipis de 5.000 a 20.000 habitants
  • Plataforma d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana