sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

OFISAM Benassal

....

OFISAM de Benasal
Enllaç al mapa de google maps

BENASSAL
Plaça Don Blasco, 21
12160 Benassal
Tel. 964 44 20 00 y 964 44 21 30
Fax. 964 44 21 28
Correu: cofiben@dipcas.es

Secretaria-Intervenció
Mario Nebot González
Correu: mnebot@dipcas.es

Aux. Administratiu
Enrique Castelló Cervera

Aux. Administratiu
María Belen Bucero Solá

Totes les dades publicades al present directori de personal tenen com únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de la Diputació de Castelló.

Qualsevol ús d'aquestes dades per a fins que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (SPAM) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, la Diputació de Castelló procedirà a posar en coneixement de la AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.