sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

OFISAM Montanejos

....


Enllaç al mapa de google maps

MONTANEJOS
Plaça Espanya,15
12448 – Montanejos
Tel. 964 13 13 12
Fax. 964 13 13 52
Correu: cofimon@dipcas.es

Secretaria-Intervenció
Luís Giménez Andrés
Correu: lgimenez@dipcas.es

Aux. Administrativa
Elena Gargallo Peydro

Totes les dades publicades al present directori de personal tenen com únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de la Diputació de Castelló.

Qualsevol ús d'aquestes dades per a fins que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (SPAM) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, la Diputació de Castelló procedirà a posar en coneixement de la AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.