sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

OFISAM Morella

....

OFISAM de Morella
Enllaç al mapa de google maps

MORELLA
Carrer San Julián, 52
12300 - Morella
Tel. 964 17 31 72 y 964 17 31 94
Fax. 964 17 30 13
Correu: cofimor@dipcas.es

Secretaria-Intervenció Cap de la Zona Nord
Vanessa Gonzalez Vidal
Correu: vgonzalez@dipcas.es

Secretaria-Intervenció Adjunt a Direcció
Joaquín M. Burgar Arquimbau
Correu: jmburgar@dipcas.es

Aux. Administrativa
Susana Gisbert Moyá

Aux. Administratiu
Natalia Martín Alava

Totes les dades publicades al present directori de personal tenen com únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de la Diputació de Castelló.

Qualsevol ús d'aquestes dades per a fins que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (SPAM) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, la Diputació de Castelló procedirà a posar en coneixement de la AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.