sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

OFISAM Morella

OFISAM de Morella
Enllaç al mapa de google maps

MORELLA
Carrer San Julián, 52
12300 - Morella
Tel. 964 17 31 72 y 964 17 31 94
Fax. 964 17 30 13
Correu: cofimor@dipcas.es

Cap de la Zona Nord - Vanessa Gonzalez Vidal
Correu: vgonzalez@dipcas.es

Secretari-Interventor Adjunt a Dirección
Joaquín M. Burgar Arquimbau
Correu: jmburgar@dipcas.es

Arquitecte Tècnic
Sara González Escudero
Correu: sgonzalez@dipcas.es

Aux. Administrativa
Susana Gisbert Moyá

Aux. Administratiu
Natalia Martín Alava

Aux. Administrativa
Diego Ruiz Herrera Arnáiz

Totes les dades publicades al present directori de personal tenen com únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de la Diputació de Castelló.

Qualsevol ús d'aquestes dades per a fins que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (SPAM) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, la Diputació de Castelló procedirà a posar en coneixement de la AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.