sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

OFISAM Onda

OFSAM de Onda
Enllaç al mapa de google maps

ONDA
Plaça Espanya, 20
12200 – Onda
Tel. 964 77 07 92 y 964 77 05 52
Fax. 964 77 61 61
Correu: cofiond@dipcas.es

Cap de la Zona Sud - Carmen Broch Monzó
Correu: cbroch@dipcas.es

Secretaria Interventora
Cristina Alhambra Soriano
Correu: calhambra@dipcas.es

Arquitecta Tècnica
Esther Roig Abad
Correu: eroig@dipcas.es

Aux. Administrativo
Fernando Montes Álvarez

Aux. Administrativa
Ignacio Pellicer Gómez

Totes les dades publicades al present directori de personal tenen com únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de la Diputació de Castelló.

Qualsevol ús d'aquestes dades per a fins que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (SPAM) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, la Diputació de Castelló procedirà a posar en coneixement de la AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.