sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

RRHH - TRIBUNALS SELECCIÓ

Objecte: Assistència de les peticions dels Ajuntaments de designació de personal com a membrs de tribunals de selecció, tutories, etc... ante la falta de personal propio.

Model de sol·licitud

2017 -

Entitdats Locals sol·licitants: 3

Total processos selectius assistidos: 3

2018 -

Entitdats Locals sol·licitants: 4

Total processos selectius assistidos: 6