sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

SEPAM - MEMÒRIES ANUALS

....

Estes memòries inclouen els projectes desenvolupats pel SEPAM per a donar "suport als Ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió" quan els seus escassos recursos no els permeten la seua adequada realització.

pdf 2007  pdf 2008  pdf 2009  pdf 2010    pdf 2011  
pdf 2012  pdf 2013  pdf 2014  pdf 2015  pdf 2016  pdf 2017  pdf 2018  pdf 2019  pdf 2020