sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Pla d'Assistència per a ús del correu electrònic dels Ajuntaments amb el topònim oficial del municipi

....

Gestor de Asistencias

Mitjançant el present pla d'assistència, la Diputació de Castelló, pretén:
a) Donar un impuls definitiu a la dinamització de l'ús del correu electrònic sota el topònim oficial per part de les Entitats Locals, possibilitant l'eliminació d'aquells comptes diferents del topònim oficial.
b) Ampliar el nombre de comptes de correu electrònic que s'ofereixen actualment.
c) Facilitar la comunicació electrònica entre la Diputació i els Ajuntaments i fins i tot entre els mateixos Ajuntaments i per tant amb els seus veïns.

En definitiva, es pretén millorar el servei que es presta actualment a les Entitats Locals en matèria de correu electrònic i per descomptat sense cost algun per a les Entitats Locals.

Pla d'assistència

- Document del Pla d'Assistència
- Acord Ple aprobació Pla d'Assistència

Models de sol·licitud

- Sol·licitud d'alta de correus electrònics
- Sol·licitud de baixa de correus electrònics
- Modificacions de dades personals
- Sol·licitud de nova contrasenya
- Reactivació del compte
- Ampliació bústia correus electrònics

Gestió de claus

- Accès a la gestió de claus i credencials

Recursos

- Configurar el correu electrònic en Android
- Configurar el correu electrònic en iPad/iPhone