sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Assistència de Dominis d'Internet

....

Gestor de Asistencias

La Diputació de Castelló, des de juliol de 2005 ve reservant els dominis de les Entitats Locals de la província, que estan basats en topònims oficials, en virtut del Conveni de Col·laboració, de maig de 2005, entre la FEMP i l'entitat pública empresarial RED.ES per a la prestació de serveis d'internet a les administracions públiques locals. Aquesta actuació inclou també la gestió d'aquests dominis.

Tot açò sense que supose cost algun per a les Entitats Locals.
Actualment existeixen 123 dominis reservats.

Contractació:

- Plec de clàusules administratives
- Plec de prescripcions tècniques
- Adjudicació

Dominis d'Internet
- Relació de dominis d'Internet reservats

Sol·licituds de canvis

- Sol·licitud de nou domini
- Sol·licitud de nou subdomini
- Sol·licitud de canvi de domini
- Sol·licitud de canvi de DNS
- Sol·licitud de traspàs de domini
- Sol·licitud de recuperació de domini
- Sol·licitud de baixa de domini