sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Elaboració de cursos integrats en els plans anuals de formació de la Diputació de Castelló

La Secció d'Informàtica Municipal del SEPAM, any rere any, ve elaborant cursos específics en matèria d'administració electrònica i noves tecnologies, dirigits als empleats públics de les Entitats Locals de la província de Castelló.

En els últims anys treballem en el desenvolupament de cursos utilitzant plataformes d'e-learning, de manera que la majoria dels cursos ja s'imparteixen a través de fórmules combinades a distància-presencial o a distància solament, amb els avantatges que açò origina.

Entre els avantatges més rellevants que ofereix aquest tipus de formació destaquem:

- Major flexibilitat
- Facilitat d'accés
- Reducció dels temps d'aprenentatge
- Aument de la retenció
- Compatibilitat d'activitats
- Comoditat
- Actualització immediata dels continguts dels cursos
- Reducció de costos
- Formació personalitzada

En la Secció d'Informàtica Municipal del SEPAM triem Moodle, com a plataforma programari de referència per a la implementació dels cursos a distància.