sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Telecomunicacions, Maquinari i Sistemes Operatius

....

Gestor de Asistencias

La Secció d'Informàtica Municipal del SEPAM, entre els diversos serveis que ofereix a les Entitats Locals de la província, es troben l'assessorament i assistència en matèria de telecomunicacions, maquinari, sistemes operatius, així com en aquells àmbits que presenten una especial dificultat en l'àrea de les Noves Tecnologies.

A través del nostre CAU (Centre d'Assistència a Usuaris), es realitza el suport amb assistència remota de primer nivell, sobre qualsevol incidència relacionada amb les matèries anteriors.

A més, també s'ofereix també assessorament a les Entitats Locals sobre el manteniment, integració i adquisició d'equips nous.

Contractació:
- Contracte
- Plec de clàusules administratives
- Plec de prescripcions tècniques
- Adjudicació
- Contracte
- 1ª Pròrroga