sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

SEPAM

SEPAM - Diputación de Castellón
Enllaç al mapa de google maps

Diputat Delegat
Ximo Huguet Lecha (Delegació Presidència)

SEPAM - SC (CASTELLÓ)
Avinguda de la Vall d'Uxó, 25, 5na planta
12004 Castelló
Tel. 964 35 .98 .90
Fax. 964.35.98.93
Correu: sepam@dipcas.es

Cap del Servei
José Antonio Sales Puig
Correu: jasales@dipcas.es

Secció Assistència Jurídico-Administrativa Municipal
Cap de Secció (TAG)
Paloma Sánchez Peral
Correu: psanchezperal@dipcas.es

Tècnic d'Administració General
Francisco Javier Blay Fornás

Aux. Administrativa
Vasilica Murariu
Correu: vmurariu@dipcas.es

Secció Assistència Econòmica
Cap de Secció (Economista)
Juan Carlos Ortiz Mateo
Correu: jcortiz@dipcas.es

Cap de Negociat (Administrativa)
Chelo Colás Chust
Correu: ccolas@dipcas.es

Secció Assistència Informàtica Municipal
Cap de Secció (TAE)
Alvaro Porcar Barreda
Correu: aporcar@dipcas.es

Tècnica de Sistemas
Elena Alonso de Armiño Torrejoncillo
Correu: elenaalonso@dipcas.es

Programador
Joan Català Piñón
Correu: jcatala@dipcas.es

Totes les dades publicades al present directori de personal tenen com únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de la Diputació de Castelló.

Qualsevol ús d'aquestes dades per a fins que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (SPAM) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, la Diputació de Castelló procedirà a posar en coneixement de la AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.