sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Perfil del contractant

Accedeix al Projecte perfil del contractant des d'ací.

La Plataforma de Contractació de la Comunitat Valenciana naix com una de les iniciatives del conveni marque d'Administració Electrònica i beneficiarà a les Entitats Locals en els següents aspectes:

* Compliment, quant al Perfil de Contractant, de la Llei de Contractes del Sector Públic, en incorporar signatura digital i segellat de temps en les accions relacionades amb el cicle de contractació

* Integració de la Plataforma de Contractació amb els portals de les EE.LL.

* Els licitadors accediran a una única font d'informació per a tots els concursos de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana

L'engegada del nou servei implica les següents tasques de cara a les EE.LL... [Ver más]

Llistat d'EELL adherides