sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Servei de suport sobre l'aplicació del Reial Decret-Llei 4/2012 (Pagament factures pendents)

Servei de suport sobre l'aplicació del Reial Decret-Llei 4/2012 (Pagament factures pendents)

Objecte: facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions establides en el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.

Justificació: En el Butlletí Oficial de l'Estat del dia 25 de febrer de 2012 es va publicar el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (consultar ací).
En aquest RDL s'estableix l'obligació de subministrar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques una relació certificada de les obligacions pendents de pagament a data 01/01/2012. S'estableix també la necessitat de confeccionar abans del 31 de març del 2012 un pla d'ajust si aquestes obligacions no s'han fet efectives. Si es dóna el cas anterior, el RDL estableix un mecanisme de finançament per a cancel·lar els deutes abans de la finalització de l'exercici 2012.

Informació del Ministeri d'Hisenda i AAPP (En l'Oficina Virtual per a la coordinación financera amb les Entitats Locals)

 

Terminis: un esquema general del procés, amb els terminis establits, es pot consultar ací. Recentment el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat una nota informativa sobre els terminis de pagament a proveïdors l'esquema dels quals es pot consultar ací.

Preguntes freqüents: En l'Oficina Virtual per la coordinació financera amb les Entitats Locals existeix un apartat de preguntes freqüents que ens pot ajudar en la resolució d'alguns dels nostres dubtes. Podeu consultar-ho ací.

Normativa:

Gestión:

Més informació: