sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Històric de projectes

A continuació, en aquesta pàgina, anem deixant projectes que han segut part del conjunt de serveis del SEPAM-Diputació per a completar un històric de projectes.

ASSISTÈNCIA ECONÒMICA

Contractació serveis de manteniment i actualització 2017 (prorrogable a 2018):

Assistència a les entitats locals sobre gestió pressupostària i comptable (2015 / 2016)

Assistència Jurídica

Assistència a les EELL Eximides sobre Gestoria Laboral

Gali Padrón

- Legislació sobre PMH

Projecte OFISAM - Gestió documental

ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA

Projecte Web Municipal

Convocatòria i bases del projecte

- Convocatòria (2007)
- Decret d'adjudiació del mantenimento Portals Municipals (2016 - 2018)
- Pliec Administratiu (2016 - 2018)
- Pliec tècnic (2016 - 2018)

Adaptación a la normativa de Protección de Datos de carácter personal

- Instrucciones Generales
- Disposición general para aprobar por Alcaldía y publicar en BOP
- Documento de Seguridad del fichero 'Usuarios de internet'
- Ejemplo de notificación a la AGPD
- Modelo de solicitud de asistencia para notificación a la AGPD

Documentació tècnica de PWM 3.0

- Mapa mental Estructura de dades PWM 3.0
- Plantilles gràfiques PWM 3.0
- Especificacions del Repositori Central d'Informació R.C.I.

Legislación sobre protección de datos

- Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- R.D. 1720/2007 del 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Legislació Adicional

- Medides d'Impuls de la Societat de la Informació (LISI)
- Normativa de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana
- Recomanació de l'Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid sobre la publicació de dades personals a Internet
- Recomanació de l'Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid sobre serveis d'Administració Electrònica

- Memoria del Proyecto Web Municipal
- Ejemplo de sitios web realizados con Drupal

Plan Avanza

Pla de Modernització Administrativa

Seu Electrònica

App de les EELL adherides al Projecte Web Municipal