sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Jornades Informatives

Objecte: informació sobre les novetats legislatives amb incidència en la gestió pressupostària i econòmica de les entitats assistides.

2017 -

Entitats locals assistents: 90

Jornades organitzades:

Jornades i tallers de treball sobre la liquidació de l'exercici 2016 a Sant Mateu, CEDEIXES de Sogorb i Aules de Formació de Noves Dependències de la Diputació Provincial de Castelló. A la fi de desembre del 2017 s'han realitzat també en les mateixes calmes jornades sobre la liquidació de l'exercici 2017, a tramitar durant el primer trimestre de l'exercici 2018.

Jornades i tallers de treball sobre l'elaboració i tramitació de l'expedient i rendició del Compte General de l'exercici 2016: tres jornades distribuïdes en el CEDEIXES de Sogorb, Ajuntament de Sant Mateu i Aules de Noves Dependències de la Diputació Provincial a Castelló.

Jornades i tallers de treball sobre el càlcul i comunicació del Cost Efectiu dels Serveis: tres jornades distribuïdes en el CEDEIXES de Sogorb, Ajuntament de Sant Mateu i Aules de Noves Dependències de la Diputació Provincial a Castelló.

2018 -

Entitats locals assistents: 50

Jornades organitzades:

Jornades i tallers de treball sobre l'elaboració i tramitació del Compte General de l'exercici 2017 realitzades a Sant Mateu, CEDEIXES de Sogorb i Aules de Formació de Noves Dependències de la Diputació Provincial de Castelló, durant els mesos de juny i juliol.