sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

RRHH - TRIBUNALS SELECCIÓ

Objecte: Assistència de les peticions dels Ajuntaments de designació de personal com a membres de tribunals de selecció, tutories, etc... davant la mancança de personal propi.

Model de sol·licitud

2017 -

Entitats Locals sol·licitants: 3

Total processos selectius assistits: 3

2018 -

Entitats Locals sol·licitants: 4

Total processos selectius assistits: 6

2019 -

Entitats Locals sol·licitants: 17

Total processos selectius assistits: 15

2020 -

Entitats Locals sol·licitants: 2

Total processos selectius assistits: 2