sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Gestió presupuestària i contable (SicalWin, GAC i Connector AytosFactur@)

....

Gestor de Asistencias

Contractació serveis de manteniment i actualització 2019-2020 (prorrogable a 2021-2022):

Convocatòria i bases del projecte
- BOP

Llistat d'EELL adherides al Projecte
- Llistat

Adhesions i baixes al Projecte

- Sol·licitud d' alta al Projecte
- Sol·licitud de baixa del Projecte

Gestió d'usuaris de la web municipal

- Sol·licitud d'alta d'usuari
- Sol·licitud de baix d'usuari
- Modificació de dades personals

Gestió d'accés per a empreses

- Sol·licitud d'accés per a empreses format .doc - format .odt

Normativa de protecció de dades de caràcter personal

Legislació sobre protecció de dades de caràcter personal

Legislació sobre Pressupostos i Comptabilitat Local

Una altra documentació d'interés

Circulars internes

Manuals

Diversos

Indicadors d'Activitat i Gestió