sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Actualitzacions del Portal Web Municipal de les EELL de la província de Castelló

Web de Sant Jordi
Després de 10 anys de marxa del projecte Portal Web Municipal, naix ara el nou projecte PWM 3.0, que el seu objectiu principal d'és la remodelació total dels portals municipals actuals que manté la Diputació de Castelló. Amb aquesta remodelació es van a engegar uns portals municipals més accessibles, intuïtius, usables i de concorde a les línies de disseny actuals.

I tot açò, a cost de llicència 0, sota el paradigma del programari lliure. La Diputació de Castelló segueix apostant per aplicacions de fonts obertes, en concret del gestor de continguts denominat *Drupal. Aquest projecte té un cost de 24.800 € anuals ( en el cas que cada Ajuntament decidira realitzar la contractació pel seu compte del portal pel seu compte, podríem estar parlant d'un muntant aproximat de 500.000 € per als 110 Ajuntaments/Mancomunitats, solament per engegar el portal, sense explicar el manteniment anual)

El Servei Provincial d'Assessorament a Municipis (SEPAM) està aquests dies impartint formació a tècnics de 110 Ajuntaments i Mancomunitats de la província de Castelló, perquè en un espai breu de temps es puguen engegar els nous portals municipals.

A part dels canvis estètics dels nous portals, aquest nou projecte inclou una millora tecnològica, que de bé segur representarà un gran avanç en l'explotació de la informació que es genera en el dia a dia de la província. Aquesta millora permetrà compartir en temps real qualsevol contingut que es publique en els portals web dels Ajuntaments. Per posar un exemple, es podran implementar aplicacions mòbils que mostren la mateixa informació que estan publicant els Ajuntaments, i tot açò de forma automatitzada, sense necessitat d'accedir directament als portals municipals. Amb açò s'obri la nova era del Open Data sobre les web municipals.

Formación en CEDES Morella - Diputacion de Castellon

Amb exemples de portals web municipals contruïts baix aquest projecte tenim els de l'Ajuntament de Sant Jordi y del Ajuntament de Sierra Engarcerán

S'adjunten images de la formació realitzada al CEDES de Morella i una captura de pantalla del portal web de Sant Jordi.