sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

CATÀLOG DE SERVEIS - NOVA LOCALITZACIÓ

....

En la pàgina de la nostra web del SEPAM podeu accedir al CATÀLEG DE SERVEIS que posem a la disposició dels municipis. Des d'ella podeu accedir a cadascun d'ells, on trobàreu, tal com féiem fins ara, el seu objecte, abast, mitjans adscrits, documents formatius (manuals, *guias, cursos, etc...), indicadors d'activitat i gestió, normativa general del servei i especifica de la nostra assistència, així com el procediment per a iniciar la seua tramitació des de la seu electrònica de la Diputació, en el seu cas.