sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Eina de videoconferència per a la celebració (i enregistrament) de reunions telemàtiques d'òrgans de govern

....

A l'efecte de satisfer les necessitats que els ajuntaments de la província tenen en l'ús d'eines de videoconferència per a la celebració (i enregistrament) de reunions telemàtiques dels seus òrgans de govern, la Diputació de Castelló ha adquirit un nombre suficient de llicències de Zoom per a ser utilitzades per aquests.

Tots els ajuntaments que ho desitgin podran enviar un correu electrònic a l'adreça soportezoom@dipcas.es sol·licitant la reserva d'una sala per a un dia / hora concret.

La Diputació de Castelló, després de l'estat d'alarma actualment vigent, valorarà la possibilitat d'adquirir el producte de Gestiona que integra l'eina Zoom i estendre-ho a tots els ajuntaments. No obstant l'anterior, els ajuntaments poden contractar directament el producte si així ho estimen convenient i no volen acollir-se a alguna de les llicències que la Diputació cedeix de forma gratuïta.