sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Oficines del Servei

Servici Castelló

SEPAM - SC - CASTELLÓ

Telèfon: 964359890

Servici Morella

OFISAM de Morella

Telèfon: 964173172 / 964173194

Servici Traiguera

OFISAM de Traiguera

Telèfon: 964468000 / 964468130

Servici Benasal

OFISAM de Benassal

Telèfon: 964442000 / 964442130

Servici Onda

OFISAM d'Onda

Telèfon: 964770792 / 964770552

Servici Montanejos

OFISAM de Montanejos

Telèfon: 964 13 13 12

Servici Segorbe

OFISAM de Segorbe

Telèfon: 964256684

Noticias

29/04/2020

Des de la Secció d'Informàtica Municipal us informem que a partir del mes de maig incorporarem a noves persones a l'equip de treball de la Secció d'Informàtica Municipal del SEPAM, la qual cosa redundarà, sens dubte, en una millora del servei que estem prestant actualment a les EELL de la província.

També, de cara a millorar l'assistència que prestem i per a afavorir la coordinació entre les persones de l'equip de treball de la Secció d'Informàtica Municipal, ara més que mai, es fa indispensable el que totes les sol·licituds d'assistència s'inserisquen en el gestor d'assistències 'Mantis' (https://incidencias.dipcas.es) o en defecte d'això, per a aquells que no tinguen accés al Gestor d'Assistències, ens envien per correu electrònic a l'adreça de "cau" que ja coneixeu.

En breu, s'eliminarà l'adreça de correu electrònic grupotic@dipcas.es, per la qual cosa us preguem que no ens comuniqueu res a través d'aquest compte.

14/04/2020

A l'efecte de satisfer les necessitats que els ajuntaments de la província tenen en l'ús d'eines de videoconferència per a la celebració (i enregistrament) de reunions telemàtiques dels seus òrgans de govern, la Diputació de Castelló ha adquirit un nombre suficient de llicències de Zoom per a ser utilitzades per aquests.

Tots els ajuntaments que ho desitgin podran enviar un correu electrònic a l'adreça soportezoom@dipcas.es sol·licitant la reserva d'una sala per a un dia / hora concret.

La Diputació de Castelló, després de l'estat d'alarma actualment vigent, valorarà la possibilitat d'adquirir el producte de Gestiona que integra l'eina Zoom i estendre-ho a tots els ajuntaments. No obstant l'anterior, els ajuntaments poden contractar directament el producte si així ho estimen convenient i no volen acollir-se a alguna de les llicències que la Diputació cedeix de forma gratuïta.

31/03/2020

Tenint coneixement que l'INE ha remés als Ajuntaments el següent mail:

Davant les consultes rebudes d'alguns Ajuntaments en relació amb la possibilitat d'enviament dels fitxers de variacions padronales del mes de març, en la situació actual d'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, l'INE informa el següent:

1. L'aplicatiu d'IDA-Padró està operatiu i disponible per a la recepció dels fitxers de variacions mensuals.
2. Donada la suspensió de terminis administratius establida en la Disposició addicional tercera del citat RD 463/2020, l'enviament de fitxers fins a la data d'inici de la càrrega prevista en el calendari anual (2 d'abril) podrà realitzar-se pels Ajuntaments en la mesura de les seues possibilitats[1].
3. Pel que fa a l'actualització de la base padronal de l'INE, la càrrega es realitzarà en la mesura que es reba un nombre suficient de variacions i fitxers.

[1]Els que no estiguen en condicions d'enviar-los hauran de remetre'ls quan es restablisca la normalitat

SE COMUNICA que, el proceso de variaciones padronales desde la Diputación continua IGUAL, es decir, sin variación alguna a como viene realizándose.

ES COMUNICA que, el procés de variacions padronals des de la Diputació contínua IGUAL, és a dir, sense cap variació a com es realitza.