sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Oficines del Servei

Servici Castelló

SEPAM - SC - CASTELLÓ

Telèfon: 964359890

Servici Morella

OFISAM de Morella

Telèfon: 964173172 / 964173194

Servici Traiguera

OFISAM de Traiguera

Telèfon: 964468000 / 964468130

Servici Benasal

OFISAM de Benassal

Telèfon: 964442000 / 964442130

Servici Onda

OFISAM d'Onda

Telèfon: 964770792 / 964770552

Servici Montanejos

OFISAM de Montanejos

Telèfon: 964 13 13 12

Servici Segorbe

OFISAM de Segorbe

Telèfon: 964256684

Noticias

15/09/2017

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, del director general d'Administració Local - Borsa de treball per a la provisió amb caràcter interí de llocs reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria-intervenció convocada per Resolució de 2 de març de 2017.

Veure ací.

10/07/2017

Web de Sant Jordi
Després de 10 anys de marxa del projecte Portal Web Municipal, naix ara el nou projecte PWM 3.0, que el seu objectiu principal d'és la remodelació total dels portals municipals actuals que manté la Diputació de Castelló. Amb aquesta remodelació es van a engegar uns portals municipals més accessibles, intuïtius, usables i de concorde a les línies de disseny actuals.

18/01/2017

La Central de Contractació de la FEMP posa a la disposició de les Entitats Locals un servei d'assessorament especialitzat perquè puguen conèixer les seues necessitats específiques en matèria de pòlisses d'assegurances i els ajude tant en la contractació com en el recolze en la gestió de possibles incidències.

Veure publicació.