sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Oficines del Servei

Servici Castelló

SEPAM - SC - CASTELLÓ

Telèfon: 964359890

Servici Morella

OFISAM de Morella

Telèfon: 964173172 / 964173194

Servici Traiguera

OFISAM de Traiguera

Telèfon: 964468000 / 964468130

Servici Benasal

OFISAM de Benassal

Telèfon: 964442000 / 964442130

Servici Onda

OFISAM d'Onda

Telèfon: 964770792 / 964770552

Servici Montanejos

OFISAM de Montanejos

Telèfon: 964 13 13 12

Servici Segorbe

OFISAM de Segorbe

Telèfon: 964256684

Noticias

18/01/2017

La Central de Contractació de la FEMP posa a la disposició de les Entitats Locals un servei d'assessorament especialitzat perquè puguen conèixer les seues necessitats específiques en matèria de pòlisses d'assegurances i els ajude tant en la contractació com en el recolze en la gestió de possibles incidències.

Veure publicació.

21/12/2016

El passat 2 de desembre es va obrir en l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EE.LL. l'aplicació per a la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers en termes de comptabilitat nacional a 31 de desembre de 2015 (Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i local). Aquesta aplicació estarà oberta fins al pròxim 30 de desembre.
Podeu accedir a l'aplicació amb les vostres credencials habituals a través de l'enllaç del CIR Local

05/10/2016

El pasado lunes 3 de octubre dio comienzo, en las aulas de formación de la Diputación Provincial de Castellón, el curso sobre la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos y otras operaciones no presupuestarias.

El curso, englobado dentro del "Plan Agrupado de Formación para el Empleo Dipcas 2016" (BOP núm. 53, del 3 de mayo de 2016) y con una duración total de 15 horas, está dirigido a secretarios, interventores y otro personal A1 y/o A2, de la Diputación Provincial de Castellón, Ayuntamientos y demás entidades locales asistidas por el Servicio Provincial de Asesoramiento a Municipios (SEPAM).