sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Programari d'ofimàtica i de gestió per a l'administració local

La Secció d'Informàtica Municipal del SEPAM, entre els diversos serveis que ofereix a les Entitats Locals de la província, es troben el manteniment de les principals aplicacions de gestió municipal i les tasques d'assessorament i formació en determinades aplicacions ofimàtiques.

Entre les principals aplicacions de gestió municipal que són objecte de manteniment per part del SEPAM es troben:

- Padró Municipal d'Habitants
- Registre de Documents d'Entrades / Eixides
- Gestió d'expedients
- Comptabilitat
- Gestió d'Actius

A través del nostre CAU (Centre d'Assistència a Usuaris), es realitza el suport amb assistència remota de primer nivell, sobre qualsevol incidència relacionada amb el funcionament i integració de les aplicacions anteriors.

A més, respecte al programari d'ofimàtica, s'ha optat clarament des de fa anys per la promoció i incorporació de Programari Lliure en les Entitats Locals, incloent en els plans de formació dirigits als empleats de les Entitats Locals, cursos de formació sobre LibreOffice / OpenOffice.