sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Pla Inversió Productiva - Suport

Plan Inversión Productiva

Projecte: Suport a petits ajuntaments sobre sol·licitud de finançament d'obres a càrrec del Pla Inversió Productiva impulsat per la Generalitat Valenciana (DECRET-LLEI 1/2009 de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis i s'aproven crèdits extraordinaris per a procedir al seu finançament).

Objecte: facilitar als ajuntaments quanta informació precisin per a poder accedir a les ajudes del pla, així com prestar assistència per a la preparació i gestió de les sol·licituds.

Justificació: El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 24 de febrer de 2009 publica el DECRET-LLEI 1/2009 de 20 de febrer, del Consell pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis i s'aproven crèdits extraordinaris per a procedir al seu finançament).

Informació de la GVA: Es pot accedir al text del decret llei així com a altres informacions relacionades a través del lloc web de la generalitat valenciana, http://www.gva.es/c_economia/web/html/Economia_InfoGeneral_Plan_Apoyo_Munici_c.htm

Termini de sol·licituds de finançament : entre el 28 de febrer de 2009 i el 28 d'abril de 2009.

Certificat digital: Per a la presentació de sol·licituds i altres tràmits electrònics, i a fi d'assegurar la identitat del sol·licitant, es requerirà estar en possessió del certificat digital expedit per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana.