sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Portals Web Municipals

....

Gestor de Asistencias

La Sección de Informática Municipal del SEPAM, entre los diversos servicios que ofrece a las Entidades Locales de la provincia, se encuentran el asesoramiento, formación y asistencia en materia de la gestión de los portales web municipales en el Proyecto Web Municipal que asiste a más de 110 municipios de la provincia.

Convocatòria, Contracte i bases del projecte

- Convocatòria (2007)

Contractació:

- Plec de clàusules administratives
- Plec de prescripcions tècniques
- Adjudicació
- Contracte

EELL adheridas al Proyecto

- Llistat

Adhesions i baixes al Projecte de PWM

- Sol·licitud d'alta al Projecte
- Sol·licitud de baixa al Proyecto

Gestió d'usuaris de la web municipal

- Sol·licitud d'alta d'usuari
- Sol·licitud de baix d'usuari

Legislació Adicional

- Medides d'Impuls de la Societat de la Informació (LISI)
- Normativa de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana

Varis

- Norma UNE 139803 per l'Accessibilitat d'aplicns informàtiques i continguts a la web
- Índex de Transparència dels Ajuntaments

Proyecto Web Municipal