sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

SEPAM

....

Presentació

El Servei Provincial d'Assistència a Municipis (d'ara endavant SEPAM) dóna assistència jurídica, econòmica i informàtica als municipis, especialment, als de menor capacitat econòmica i de gestió. Específicament, s'ofereixen els següents:

1.- Serveis de suport administratiu:
      - assistència jurídica
      - assistència econòmica
      - assistència informàtica
2.- Funcions de Secretaria i *Intervencion (assistència administrativa)

Les diferents modalitats d'assistència es realitzen mitjançant: Assessoria (informe), Consultoria (assessorament + suport implantació), Gestoria (actuació en substitució), Finançament, Formació, etc...

Els mitjans relacionados de prestació de l'assistència seran: web informativa, informes/circulars, teleasistència (gestor d'incidències web, correu electrònic, accés remot a mitjans informàtics,...), telefònica, presencial (en oficina o desplaçament), etc...

Les formes de prestació del servei seran:
- Directes ( amb organització i mitjans propis de la Corporació )
- Indirectes ( mitjançant la planificació i supervisió d'actuacions amb organització i mitjans aliens a la Corporació ).

Reglament d'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les EELL

Organització i mitjans personals

L'organització del SEPAM inclou:

Serveis Centrals: SEPAM-CASTELLON
Serveis descentralitzats:

 • OFISAM-MORELLA
 • OFISAM-TRAIGUERA
 • OFISAM-BENASAL
 • OFISAM-ONDA
 • OFISAM-MONTANEJOS
 • OFISAM-SEGORBE

 • Mitjos personals


  Memòries anuals


  Catàleg de serveis


  Serveis (per Usuaris) - Resumen Anual

   

  Acollida

  pdf Dossier Acollida (format PDF) (format ODT)