sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

SEPAM

Presentació

El Servei Provincial d'Assistència a Municipis (d'ara endavant SEPAM) dóna assistència jurídica, econòmica i informàtica als municipis, especialment, als de menor capacitat econòmica i de gestió. Específicament, s'ofereixen els següents:

1.- Serveis de suport administratiu:
      - assistència jurídica
      - assistència econòmica
      - assistència informàtica
2.- Funcions de Secretaria i *Intervencion (assistència administrativa)

Les diferents modalitats d'assistència es realitzen mitjançant: Assessoria (informe), Consultoria (assessorament + suport implantació), Gestoria (actuació en substitució), Finançament, Formació, etc...

Els mitjans relacionados de prestació de l'assistència seran: web informativa, informes/circulars, teleasistència (gestor d'incidències web, correu electrònic, accés remot a mitjans informàtics,...), telefònica, presencial (en oficina o desplaçament), etc...

Les formes de prestació del servei seran:
- Directes ( amb organització i mitjans propis de la Corporació )
- Indirectes ( mitjançant la planificació i supervisió d'actuacions amb organització i mitjans aliens a la Corporació ).

Reglament d'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les EELL

Organització i mitjans personals

L'organització del SEPAM inclou:

Serveis Centrals: SEPAM-CASTELLON
Serveis descentralitzats:

 • OFISAM-MORELLA
 • OFISAM-TRAIGUERA
 • OFISAM-BENASAL
 • OFISAM-ONDA
 • OFISAM-MONTANEJOS
 • OFISAM-SEGORBE
 • Mitjans personals (consultar dalt al directori)

  Memòries anuals

  pdf 2007  pdf 2008  pdf 2009  pdf 2010    pdf 2011  
  pdf 2012  pdf 2013  pdf 2014  pdf 2015  pdf 2016  pdf 2017  pdf 2018  pdf 2019

  Projectes

  Aquestes memòries inclouen els projectes desenvolupats pel SEPAM per a donar "suport als Ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió" quan els seus escassos recursos no els permeten la seua adequada realització.

  Serveis (per Usuaris) - Resumen Anual

  pdf 2008  pdf 2009  pdf 2010  pdf 2011  pdf 2012  
  pdf 2013  pdf 2014  pdf 2015pdf 2016 pdf 2017 pdf 2018 pdf 2019

  Acollida

  pdf Dossier Acollida (format PDF) (format ODT)