sepam
Asistencia económica
Asistencia administrativa
Asistencia informática
Asistencia juridica

OFISAM Onda

OFSAM de Onda
Enllaç al mapa de google maps

ONDA
Plaça Espanya, 20
12200 – Onda
Tel. 964 77 07 92 y 964 77 05 52
Fax. 964 77 61 61
Correu: cofiond@dipcas.es

Cap de la Zona Sud - Carmen Broch Monzó
Correu: cbroch@dipcas.es

Secretaria Interventora
Cristina Alhambra Soriano
Correu: calhambra@dipcas.es

Arquitecta Tècnica
Esther Roig Abad
Correu: eroig@dipcas.es

TAG
Jaime Camiols

Aux. Administrativo
Fernando Montes Álvarez

Aux. Administrativa
María José Viciano Ródenas

Aux. Administrativa
María José Martín Lliberós

Totes les dades publicades al present directori de personal tenen com únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de la Diputació de Castelló.

Qualsevol ús d'aquestes dades per a fins que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (SPAM) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, la Diputació de Castelló procedirà a posar en coneixement de la AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.