Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistencia a EELL - Antivirus


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS – (amb aplicacions allotjades en els servidors de la Diputació (Comptabilitat, Padró Municipal d'Habitants, Portal Web Municipal, etc)


OBJECTE:

 • Els serveis de suport (des de 2.005) en matèria d'antivirus a les entitats locals amb aplicacions allotjades en els servidors de la Diputació (Comptabilitat, Padró Municipal d'Habitants, Portal Web Municipal, etc,
  Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”


ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • Gestió i manteniment d'un determinat nombre de llicències de programari d'antivirus.

  • Activitats dirigides a:

   • - Dotar als ordinadors de les Entitats Locals la protecció suficient i les màximes mesures de seguretat per al correcte funcionament de les aplicacions que els proporciona la Diputació.

   • - Aconseguir dinamitzar i conscienciar sobre la importància de l'ús de programari d'antivirus i *spyware.

   • - Proporcionar suport especialitzat en mesures de seguretat davant qualsevol amenaça o intrusió.

   • - Homogeneïtzar l'ús d'un mateix programari d'antivirus per aquells usuaris d'ajuntaments de manera que es facilite la labor d'assistència tècnica des de la Secció d'Informàtica Municipal.

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • 1. L'Entitat Local s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta l'assistència a les Entitats Locals en la matèria.

  • 2. Així mateix, l'Entitat Local es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

 • Llistat d'entitats
 • Indicadors de l'assistència:
  • Entitats Locals adherides i usuàries: 120

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

formació

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es​​