Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Directori

Localització

SEPAM - SC (CASTELLÓ)
Av. Vall D'Uxó, 25, 5ª planta
12004 Castelló
Tel. 964 35.98 90
Correu electrònic: cau@dipcas.es

DIPUTAT DELEGAT
Ximo Huguet Lecha (Delegació Presidència)

Cap del Servei
José Antonio Sales Puig
E-mail: jasales@dipcas.es

Secció Assistència Jurídic-Administrativa Municipal
Cap de Secció (TAG)
Paloma Sánchez Peral
E-mail: psanchezperal@dipcas.es

Técnic d'Administració General
Francisco Javier Blay Fornás

Aux. Administrativa
Vasilica Murariu Condrea

Secció Assistència Econòmica Municipal
Cap de Secció (TAE)
Juan Carlos Ortiz Mateo
E-mail: jcortiz@dipcas.es

Técnic Medi de Comptabilidad (TM-AE)
Aura Usó Abella

Cap de Negociat (Administratiu)
pendent de provisió lloc

Secció Assistència Informàtica Municipal
Cap de Secció (TAE)
Alvaro Porcar Barreda
E-mail: aporcar@dipcas.es

Tècnica de Sistemes
Elena Alonso de Armiño Torrejoncillo

Programador
Joan Català Piñón

Totes les dades publicades al present directori de personal tenen com únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de la Diputació de Castelló.

Qualsevol ús d'aquestes dades per a fins que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (SPAM) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, la Diputació de Castelló procedirà a posar en coneixement de la AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.