Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència a EELL - Correu electrònic dels Ajuntaments baix el topònim oficial del municipi​DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS A 5.000 HABITANTS


OBJECTE:

 • L'ús del correu electrònic sota el topònim oficial per part de les Entitats Locals
 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

  • Art. 36-1-g), “La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants”


ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • Document del Pla d'Assistència

 • Acord Ple aprovat Pla d'Assistència

 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • a) Donar un impuls definitiu a la dinamització de l'ús del correu electrònic sota el topònim oficial per part de les Entitats Locals, possibilitant l'eliminació d'aquells comptes diferents del topònim oficial.

  • b) Ampliar el nombre de comptes de correu electrònic que s'ofereixen actualment.

  • c) Facilitar la comunicació electrònica entre la Diputació i els Ajuntaments i fins i tot entre els mateixos Ajuntaments i per consegüent amb els seus veïns.

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • 2. Així mateix, l'Entitat Local es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats
  • 1. L'Entitat Local s'obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguen necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta aquest tipus d'assistència.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

formació

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es