Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL - Assistència de dominis de Internet


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS (en virtut del Conveni de Col·laboració, de maig de 2005, entre la FEMP i l'entitat pública empresarial RED.ES per a la prestació de serveis d'internet a les administracions públiques locals.)


OBJECTE:

 • La reserva des de juliol de 2005 i gestió dels dominis ‘.és’ basats en topònims oficials municipals.
  Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

  • Art. 36-1-g), “La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants”


ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • BASES convocatòria BOP (29/03/2007)
 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • a) Gestió i canvis de DNS.

  • b) Registre de domini.

  • c) Actualització de dades.

  • d) Canvis de titularitat.

  • e) Canvis de contacte administratiu/facturació.

  • f) Renovació de dominis.

  • g) Recuperació administrativa de dominis.

  • h) Backorder.

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • 1. L'Entitat Local s'obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguen necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta aquest tipus d'assistència.
  • 2. Així mateix, l'Entitat Local es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

formació

 • MANUALS
 • GUÍES CURSOS (enllaç a documents del producte suministrat)


 • CIRCULARS INFORMATIVES


UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es​​