Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL - Formació econòmica


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS 20.000 HABITANTS


OBJECTE:

 • L'actualització formativa dels empleats en les matèries pròpies del treball en les seues Entitats, bé directament o a través dels plans reglats de la Diputació.

 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:

  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”


ABAST

 • Reglament pel qual es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
  Servei gratuït

 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació :

  • F Formació contínua del personal de les entitats usuàries d'un servei quan aquest es presta amb el suport de contractes per tractar-se de plans o projectes sobre temes específics i permanents.

  • En els plans reglats de la Diputació, la detecció, estudi i priorització de necessitats formatives, disseny de la formació així com la seua execució i avaluació.

  • Jornades informatives i tallers de treball – sobre novetats legislatives amb incidència en la gestió de les entitats assistides.

  • Realització amb criteris de millora en coneixements, habilitats i actituds.

  • Servei gratuït.

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local :
  • Assistència presencial, telemàtica o d'un altre tipus a l'acció formativa.

  • Rebre la documentació tècnica necessària de l'acció formativa.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu, tot l'any

MITJANS

 • PROPIS
 • EXTERNS  -   Quan el servei es presta amb el suport de contractes de serveis per tractar-se de plans o projectes sobre temes específics i permanents, s'inclou en la seua execució la formació contínua del personal de les entitats usuàries del servei.

formació

 • MANUALS

  • Plataforma Moodle per als cursos a distància .

 • GUIES CURSOS (link a docs del producte subministrat)

  • Plataforma Moodle per als cursos a distància .​

 • CIRCULARS INFORMATIVES

COMUNICACIÓ

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Econòmica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Juan Carlos Ortiz) - E-mail: jcortiz@dipcas.es