Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL – NOMBRAMENT COMISSIÓ CIRCUMSTANCIAL


​DESTINATARIS:

 • ENTITATS DE MUNICIPIS DE MENYS DE 1000 HABITANTS


OBJECTE:

 • COMISIÓ a un funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional per a la realització de comeses especials de caràcter circumstancial, pel temps imprescindible. -
 • Suposa l'exercici de les competències pròpies: Llei 7/85 de Bases del Règim Local, en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”
  • Art. 36-2 : “A l'efecte del que es disposa en les lletres a), b) i c) de l'apartat anterior, la Diputació o entitat equivalent:
   • c) Garanteix l'acompliment de les funcions públiques necessàries als Ajuntaments i els dóna suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de l'activitat desenvolupada en aquestes matèries per l'Administració de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes”

ABAST


indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU

COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Servei Assesorament als Municipis (SEPAM)
  • Jefe SAT - (Jose A. Sales) - E-mail:jasales@dipcas.es​​