Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència a EELL – Formació empleats - Informàtica


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS --


OBJECTE:

 • L'actualització formativa dels empleats en les matèries pròpies del treball en les seues Entitats, bé directament o a través dels plans reglats de la Diputació.
  ​Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”​


ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • Formació contínua del personal de les entitats usuàries d'un servei quan aquest es presta amb el suport de contractes per tractar-se de plans o projectes sobre temes específics i permanents.

  • En els plans reglats de la Diputació, la detecció, estudi i priorització de necessitats formatives, disseny de la formació així com la seua execució i avaluació.

  • Jornades informatives i tallers de treball – sobre novetats legislatives amb incidència en la gestió de les entitats assistides.

  • Realització amb criteris de millora en coneixements, habilitats i actituds.

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • Assistència presencial, telemàtica o d'un altre tipus a l'acció formativa.

  • Rebre la documentació tècnica necessària de l'acció formativa

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

 • Llistat d'entitats
 • Indicadors de l'assistència:
  • Entitats Locals adherides i usuàries: 

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

 • PROPIS
 • EXTERNS - Quan el servei es presta amb el suport de contractes de serveis per tractar-se de plans o projectes sobre temes específics i permanents, s'inclou en la seua execució la formació contínua del personal de les entitats usuàries del servei.

formació

 • MANUALS

  • Plataforma Moodle per als cursos a distància.

 • GUÍES CURSOS

  • Plataforma Moodle per als cursos a distància 

 • CIRCULARS INFORMATIVES


UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es​​