Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL - Gestoria Laboral i Fiscal


​DESTINATARIS:

 • AJUNTAMENTS – EXIMITS SOSTENIMENT POSAT SECRETARIA


OBJECTE:

 • Els serveis inclosos en una plataforma de gestió laboral i fiscal dels seus recursos humans a través d'una empresa especialitzada en la matèria, que es detallen en l'abast.
  Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

ABAST

 • Reglament pel qual es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica y tècnica a les entitats locals de la provincia de Castelló
 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • 1. La Diputació durà a terme les activitats de posada a la disposició d'una plataforma de serveis de gestió laboral i fiscal de recursos humans que inclouen les matèries de contractes de personal, nòmines, seguretat social i altres de caràcter laboral i fiscal.

  • 2. La gestió no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels elements substantius del seu exercici.

  • 3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l'Ajuntament dictar les resolucions o actes jurídics sobre la matèria.

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • 1. L'Ajuntament s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta la gestió.

  • 2. Així mateix, l'Ajuntament es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU

COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

formació

 • MANUALS


 • CIRCULARS INFORMATIVES


UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Jurídica-Admva Municipal (SEPAM)
  • Jefa de Secció - (Paloma Sanchez-Peral)) - E-mail: psanchezperal@dipcas.es