Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència a EELL - Registre civil en línia – Suport microinformàtica Jutjats Pau​DESTINATARIS:

 • AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS AMB JUTJAT DE PAU


OBJECTE:

 • Els serveis de suport als ajuntaments, encarregats del suport funcional dels Jutjats de pau, en matèries relacionades amb la seua àrea de microinformàtica, integració en les xarxes locals de l'ajuntament i el seu posterior manteniment, en coordinació amb el CAU-TU de CTSI de la Generalitat Valenciana.

  Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:

  Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”


ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló

 • Servei gratuit
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • - Resolució d'incidències de segon nivell relacionades amb l'àrea de microinformàtica en els Jutjats de pau, integració en les xarxes locals dels municipis i el seu posterior manteniment

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:

  • 1. L'Entitat Local s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta l'assistència a les Entitats Locals en la matèria.

  • 2. Així mateix, l'Entitat Local es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

 • Llistat d'entitats
 • Indicadors de l'assistència:
  • Entitats Locals adherides i usuàries: 116

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

formació

 • MANUALS


 • GUÍES CURSOS (enllaç a docs del producte suministrat)


 • CIRCULARS INFORMATIVES


UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es​​