Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL - Servei de gestió d'assistències CAUDESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS


OBJECTE:

 • L'atenció de totes les assistències pertanyents a qualsevol de les matèries econòmica, jurídica i informàtica, documentant el procés i augmentant la informació per a l'usuari i la transparència del procés.

  La plataforma de gestió de les assistències, (PREGADÉUS) ve utilitzant-se des de 2.015, substituint a l'anterior (REDMINE) que venia utilitzant-se des de 2.004.

 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:

  • ​Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

  • Art. 36-1-g), “La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants”


ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • Comunicació als Ajuntaments
 • Servei gratuit
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • - La plataforma de gestió de les assistències en ús és PREGADÉU (en ús des de 2.015, després de la substitució de l'anterior (REDMINE) que venia utilitzant-se des de 2.004 (ambdues, programari lliure adaptat pel personal del SEPAM).

  • - L'atenció de totes les assistències pertanyents a qualsevol de les matèries econòmica, jurídica i informàtica, documentant el procés i augmentant la informació per a l'usuari i la transparència del procés..

  • - Donada d'alta, es podran utilitzar altres canals de comunicació entre els serveis tècnics del SEPAM i l'usuari de l'Entitat Local, amb acreditació de l'actuat.

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • - L'empleat públic de l'Entitat Local comunica via web la incidència, la qual arribarà en forma d'avís al *SEPAM per a la seua anàlisi i resolució.

  • - L'usuari que ha introduït la incidència podrà realitzar a través de la web tot el seguiment de la incidència, des de la seua alta fins a la resolució d'aquesta.

  • - Al seu torn, tindrà la possibilitat de ser informat per correu electrònic de qualsevol canvi realitzat en el procés d'atenció

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

formació

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es