Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència a EELL - Certificats Digitals​DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS A 5.000 HABITANTS


OBJECTE:

 • Els serveis de suport (des de 2.010) a les entitats locals en matèria de certificats de Seu Electrònica i de Segell d'Òrgan, així com aquells altres certificats de programari, necessaris per al correcte funcionament de la infraestructura d'aplicacions del *CPD de la Diputació de Castelló.

 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • Gestió de certificats de Seu Electrònica i de Segell d'Òrgan, així com #altre certificat programari.

  • Subministrament gratuït dels certificats

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • 2. Així mateix, l'Entitat Local es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

  • 1. L'Entitat Local s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta l'assistència a les Entitats Locals en la matèria.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

 • Llistat d'entitats
 • Indicadors de l'assistència:
  • Entitats Locals adherides i usuàries: 123

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

formació

 • MANUALS
 • GUIES CURSOS (link a docs del producte suministrat)


 • CIRCULARS INFORMATIVESUNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es​​