Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència Econòmica

L'àrea econòmica del SEPAM s'encarrega de l'assistència en matèria econòmica als òrgans polítics i personal administratiu de les Entitats Locals de la província, especialment a les de menor grandària.

Les modalitats d'assistència són la consultorial'assessorament i la formació en totes les activitats, normativa i eines utilitzades per les Entitats assistides.

Les formes a les que es dóna assistència són:

- Directa: mitjançant l'organització i recursos propis de la Diputació .
- Indirecta: mitjançant la planificació i supervisió d'actuacions realitzades amb mitjans aliens a la Diputació .

Les activitats d'assistència realitzades per l'àrea econòmica més destacades són:

  • Jornades de treball per a l'elaboració d'expedients. Organització i impartición de cursos .
  • Assistència en la utilització de l'eina informàtica de gestió pressupostària i comptable SicalWin i de Gestió d'Actius.
  • Coordinació amb altres administracions: Sindicatura de Comptes i Adreça de Coordinació amb les Entitats Locals (Ministeri d'Economia i Hisenda).
  • Adreça i supervisió de les tasques per a la implantació d'un sistema de treball descentralitzat en els ajuntaments eximits.

Serveis

Entre les assistències més destacades estan:

altres assistències